Disclaimer

Copyright De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Green Jack. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Green Jack is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Aansprakelijkheid Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Green Jack niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Green Jack aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.


Verwijzingen en hyperlinks Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Green Jack geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Meer weten over onze dienstverlening? Stel hier uw vragen

Bezoek onze winkel

Adres
Streek 198
8463 NJ Rotsterhaule (FR)
0513-551216
info@greenjack.nl

KvK: 73666440
Btw: NL001456248B93
Ma t/m vr:
08:00-12:00
13:00-18:00

Zaterdag:
08:00-12:00
en 13:00-17:00
Zondag: gesloten
Route